Coachande ledarstil

Är du nyfiken på att lära dig hur du kan få ett mer coachande förhållningssätt som ledare? 

Läs mer om coachande ledarstil nedan, och kontakta mig gärna för ett öppet samtal. Jag skräddarsyr upplägg som passar just för dig, din ledningsgrupp och dina medarbetare.

En coachande förhållningssätt innebär att man tror på kapaciteten, resurserna och potentialen som finns inom en själv och andra, och som gör det möjligt att fokusera på starka sidor, lösningar och framgång i stället för svagheter, problem och tidigare prestationer. 

Ledaren är inte experten. Coaching bygger på tillit, tro och tolerans. Där en kultur där glädje är centralt i lärandet och där ”turbulens” omtolkas till möjligheter. 

Coaching är ett sätt att leda, ett sätt att bemöta andra, ett sätt att tänka, ett sätt att vara.

Människor måste ha inre motivation om dom verkligen ska prestera, och ledare som anammar ett coachande tänkesätt skapar förutsättningar för det. 

Att hjälpa andra till hög medvetenhet, ansvar och därmed ökad självtillit, innebär att ge dem en grund för ett eget framtida ledarskap. 

Givna situationer på arbetsplatsen där ett coachande förhållningssätt är gynnsamt för samtalet:

 • Målbestämning
 • Strategisk planering
 • Motivera och inspirera
 • Delegera
 • Teamarbete
 • Problemlösning
 • Uppföljning
 • Karriärplanering
 • Feedback och bedömning
 • Förbättra relationer

Om man har en coachande ledarstil kommer man att skapa förutsättningar för en högpresterande kultur. En högpresterande kultur skapar förutsättningar för optimala resultat. 

Coaching ger dig verktyg som stärker och utvecklar både på individ- och organisationsnivå

Coachande ledarskap har genom forskning visat på bla följande resultat;

 • Ökning av självkänsla och känsla av personlig kontroll
 • Lägre stressnivåer
 • Får lättare nya perspektiv
 • Ökning av innovativ och problemlösande kapacitet
 • Personlig prestationsökning
 • Intresset och färdigheterna för samarbete ökar
 • Ökat laganda