COACHING For ledere

Det finns mang lederprogrammer og kurser. Men for at den nye kunnskapen skal sitte, behøver lederen å få kompletterende , individuell støtte.

Coaching er et kraftfullt verktøy som gir lederen mulighet til å få en mer dypgående, individuell lederutvikling. Coaching er individ anpasset og gir lederen mulighet til å selv bestemme hvilke spørsmål eller utfordringer hun eller han ønsker å prioritere. Coachen hjelper till med å analysere nå situasjonen, formulere målet og siden realisere delmålene.

Det er et partnerskap som hjelper deg / din bedrift / ditt team å oppnå høyere resultat med en holdbar balanse – og resultatet kommer så klart til å påvirke hele organisasjonen på en positiv måte.

COACHING – MED FOKUS PÅ Muligheter

Coachens viktigste oppgave er å gjøre deg fremgangsrik i din egen forandringsprosess. Det innebærer at jeg hjelper og støtter deg så du selv finner svarene og veien til positiv forandring og utvikling. Personlig utvikling gjør at du kan agere og reagere på en ny og imøtekommende måte.

Hva er fordelene med coaching?

Man får hjelp og støtte så man lykkes med sine oppgaver, håndterer sine utfordringer eller går gjennom en positiv forandring.

Coachingens viktigste aspekter:

  • Oppdage problemet/utfordringen
  • Kartlegge mål och delmål som skaper kraft till forandring
  • Kartlegge behov och muligheter
  • Se på potensiale og alternativer til konkrete actions
  • Kartlegge ressurser for å kunne gjennomføre
  • Analysere eventuelle hinder/utfordringer som kan uppstå og hvordan de kan forebygges eller ordnes
  • Gå gjennom en handlingsplan og gjennomføre den
  • Vedlikeholde, følge opp, ta lærdom på veien och komme i gang

Kombinasjonen av min ledererfaring og mine sertifiseringer innom coaching gjør at jeg bedre kan forstå situasjonen samtidig som jeg gir den støtten du / dere behøver for å få den beste utviklingen.

For mer informasjon, kontakt meg gjerne på info@blomsnes.com