EMOsjONELL INTELLIGENS

Hva er Emotionell Intelligens?

Uansett hvilken yrkesrolle du har, har du kontakt med andre mennesker. Din evne til å forstå dine følelser, være bevisst på hvordan de påvirker andre, og være bevisst på måten du relaterer til andre på, kommer til å øke dine prestasjoner i bedrifter og organisasjoner. Den bidrar til forbedringer når det gjelder produktivitet, lønnsomhet og kundelojalitet.

Du forbedrer dine relasjonskompetenser som gjør deg både gladere, mer fornøyd og fremgangsrik.

Hva innebærer kartleggingen?

Vi kartlegger 42 atferder på arbeidsplassen gjennom 6 kompetenser:

 1. Selvinnsikt
 2. Bevissthet om andre
 3. Autenticitet – ekthet
 4. Betraktning av følelser
 5. Selvledelse
 6. Inspirere til prestasjon

Vi måler hvor viktig det er å bruke disse kompetansene og hvor bra du er på å vise disse kompetansene. Den gir også en mulighet for åpen feedback fra dine utvalgte kollegaer.

Dette gir en sterk grund for å gjennomføre en forandring innom seg selv og sin egen utvikling som leder.

I rapporten får du:

 • Insikter om hvor viktig det er at du viser opp emosjonell intelligent atferd på arbeidsplassen
 • Insikter om hvordan du i dag viser emosjonell atferd på arbeidsplassen
 • Praktiske tips på hvordan d kan få ytterligere feedback fra andre rundt de angående din emosjonelle intelligens og hvordan du på best mulig måte kan håndtere denne.

I tillegg til dette verktøyet jobber vi med  

 • Kartlegging av dine yrkesmessige evner innom personlig, organisatorisk og lederskaps kompetanse
 • Coaching i dine styrker og fallgruver med konkrete øvelser og verktøy som du kan bruke både for deg selv og sammen med dine kollegaer
 • Coaching i dina verdier, hva er viktig for deg i livet? Hvordan vill du leve ditt liv?, Hvem vil du være?, Hvordan kan du bli den beste utgaven av deg selv?

Alt dette gir deg en verdifull selvinnsikt som du ikke vil være foruten. Uansett om du ønsker å bruke kartleggingen til videre coaching, eller om du ønsker å bruke resultatet selv for å sette sammen din egen utviklingsplan.  

KONTAKT / tilbud – Selvinnsikt – EMosjoNELL INTELLIGENS

Kontakt mig gjerne for en hyggelig samtale, så tar jag fram ett opplegg/tilbud anpasset etter dine behov.

Foto överst på sidan: Pklimenko @Deposit Photos, used with license.

© 2023 Blomsnes Development • Byggt med GeneratePress