GRUPPeCOACHING – FRa GRUPPe TIL TEAM!

En arbeidsgruppe består av medlemmer som jobber med å skape felles mål og som ønsker å utvikle en effektiv og velfungerende organisasjonskultur for å realisere målene.

KARAKTERISTISKE DRAG PÅ HVORDAN ET HØYPRESTERENDE TEAM FUNGERER:

 • Teamets mål er tydelig for alle medlemmer
 • Oppgavene er tilpasset til team – løsninger
 • Aksepterte roller
 • Å la gruppemedlemmenes ulike egenskaper, styrker og kunnskap komme til sin rett og bidra till helheten
 • Åpen kommunikasjonsstruktur
 • Tydelige forventninger
 • Implementering og inkludering
 • Feedback for å høye effektivitet og produktivitet
 • Effektive strategier for å ta rett beslutning
 • Ulike meninger tolereres
 • Sterkt samhold
 • Åpenhet
 • Effektive strategier for konflikthåndtering

Det kreves tydelighet, støtte og veiledning fra ledelsen når gruppen går gjennom ulike utviklingsfaser, som igjen skaper delaktighet, eierskap/asvar og effektive arbeidsrutiner.

Kombinasjonen av min ledererfaring på høyt nivå og mine sertifiseringer og kurser deriblant ”coaching av grupper og team” gjør at jeg lettere kan forstå deg som leder og ditt team. Jeg kan lettere sette meg inn i din/deres situasjon og gi deg / din gruppe / ditt team den støtten dere behøver for å utvikles.

Läs mer om mig här