Gruppcoaching – från grupp till team!

En arbetsgrupp består av medlemmar som strävar efter att skapa gemensamma mål och att utveckla en effektiv och välfungerande organisationskultur för att uppnå dessa mål.

En arbetsgrupp blir ett team när de gemensamma målen har etablerats och när man kommit fram till effektiva metoder för att förverkliga målen.

Karakteristiska drag på hur ett högpresterande team fungerar:

 • Teamets mål är tydligt för alla medlemmar
 • Uppgifterna är anpassade till teamlösningar
 • Accepterade roller
 • Att låta gruppmedlemmarnas olika egenskaper, styrkor och kunskap komma till sin rätt och bidra till helheten
 • Öppen kommunikationsstruktur
 • Tydliga förväntningar
 • Implementering och inkludering
 • Feedback med avseende på effektivitet och produktivitet
 • Effektiva strategier för beslutsfattande
 • Meningsskiljaktigheter tolereras
 • Stark sammanhållning
 • Öppenhet
 • Effektiva strategier för konflikthantering

Det krävs tydlighet, stöd och vägledning från ledningen när gruppen går genom olika utvecklingsfaser, som återigen skapar delaktiget, ägarskap/ansvar och effektiva arbetsrutiner.

Kombinationen av min ledarerfarenhet på hög nivå och min certifiering, samt utbildningar inom ”Coaching av grupper och team” gör att jag bättre kan förstå dig som ledare och ditt team. Jag kan lättare sätta mig in i er situation och ge din grupp/ ditt team det stöd ni behöver för att utvecklats.

Läs mer om mig här


Ibland kan det också finnas behov för en coach enbart för att förbättra rutinerna eller kulturen i ett team eller på en arbetsplats. Då utformar vi upplägget till precis vad ni behöver.


Kontakt / Offertförfrågan

Foto överst på sidan: Dirk Mehlfeldt, www.picturesofnorway.com

Kontakta mig gärna för ett givande samtal, så kan jag ta fram ett skräddarsytt upplägg för dig och din verksamhet.