Gruppcoaching – från grupp till team!

En arbeidsgruppe består av medlemmer som streber etter å skape felles mål og utvikle en effektiv og velfungerende organisasjonskultur for å nå disse målene.

En arbeidsgruppe blir et team når felles mål er etablert og når effektive metoder er funnet for å realisere målene.

 • KARAKTERISTISKE trekk ved HVORDAN ET HØYT YTTERENDE TEAM ARBEIDER:
 • Lagets mål er tydelig for alle medlemmer
 • Dataene er tilpasset teamløsninger
 • Aksepterte roller
 • Å la gruppemedlemmenes ulike egenskaper, styrker og kunnskap komme til sin rett og bidra til helheten
 • Åpen kommunikasjonsstruktur
 • Klare forventninger
 • Implementering og inkludering
 • Tilbakemelding om effektivitet og produktivitet
 • Effektive strategier for beslutningstaking
 • Meningsforskjeller tolereres
 • Sterkt samhold
 • Åpenhet
 • Effektive strategier for konflikthåndtering

Det kreves tydelighet, støtte og veiledning fra ledelsen når gruppen skal gjennom ulike utviklingsfaser, noe som igjen skaper medvirkning, eierskap/ansvar og effektive arbeidsrutiner.

Kombinasjonen av min ledererfaring på høyt nivå og min sertifisering, samt opplæring i «Coaching av grupper og team» gjør at jeg bedre kan forstå deg som leder og ditt team. Jeg kan lettere sette meg inn i din situasjon og gi din gruppe/team den støtten du trenger for å utvikle deg.

Les mer om meg her


Noen ganger kan det også være behov for en coach rett og slett for å forbedre rutinene eller kulturen i et team eller en arbeidsplass. Så lager vi planen for akkurat det du trenger.


KONTAKT / TILBUD FORESPØRSEL

Bilde øverst på siden: Dirk Mehlfeldt, www.picturesofnorway.com

Kontakt meg glad for en fruktbar samtale, og jeg kan komme med en skreddersydd plan for deg og din bedrift.