Coachende lederstil

Er du nysgjerrig på hvordan du kan bli en mer coachende leder? 

Les mer om coachende lederstil nedenfor, og ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. Jeg skreddersyr programmer som passer deg, din ledergruppe og dine medarbeidere.

En coachingtilnærming innebærer å tro på kapasiteten, ressursene og potensialet i deg selv og andre, slik at du kan fokusere på styrker, løsninger og suksess i stedet for svakheter, problemer og tidligere prestasjoner. 

Lederen er ikke eksperten. Coaching er basert på tillit, tro og toleranse. En kultur der glede står sentralt i læringen, og der "turbulens" tolkes som en mulighet. 

Coaching er en måte å lede på, en måte å forholde seg til andre på, en måte å tenke på, en måte å være på.

Medarbeidere må være indre motiverte for å kunne prestere, og ledere som har en coachende tankegang, legger forholdene til rette for det. 

Å hjelpe andre til å oppnå en høy grad av bevissthet, ansvar og dermed selvtillit, betyr å gi dem et grunnlag for deres eget fremtidige lederskap. 

Gitt situasjoner på arbeidsplassen der en coachende tilnærming er gunstig for samtalen:

 • Målretting
 • Strategisk planlegging
 • Motivere og inspirere
 • Delegat
 • Samarbeid
 • Problemløsning
 • Oppfølging
 • Karriereplanlegging
 • Tilbakemelding og vurdering
 • Forbedring av relasjoner

Hvis du har en coachende lederstil, skaper du forutsetninger for en prestasjonskultur. En prestasjonskultur skaper forutsetninger for optimale resultater. 

Coaching gir deg verktøy for å styrke og utvikle deg både på individ- og organisasjonsnivå.

Gjennom forskning har coachende lederskap blant annet vist følgende resultater;

 • Økt selvtillit og følelse av personlig kontroll
 • Lavere stressnivå
 • Lettere å få nye perspektiver
 • Øke evnen til innovasjon og problemløsning
 • Forbedring av personlige prestasjoner
 • Økende interesse for og ferdigheter i samarbeid
 • Økt lagånd