Gruppecoaching - fra gruppe til team!

En arbeidsgruppe består av medlemmer som arbeider for å skape felles mål og utvikle en effektiv organisasjonskultur for å nå disse målene.

En arbeidsgruppe blir til et team når man har etablert felles mål og funnet effektive metoder for å nå målene.

Kjennetegn på hvordan et team med høy ytelse fungerer:

 • Teamets mål er klart for alle medlemmene.
 • Oppgavene er tilpasset teamløsninger
 • Aksepterte roller
 • Slik at teammedlemmenes ulike kvaliteter, styrker og kunnskaper kan utnyttes og bidra til helheten.
 • Åpen kommunikasjonsstruktur
 • Tydelige forventninger
 • Implementering og inkludering
 • Tilbakemeldinger om effektivitet og produktivitet
 • Effektive strategier for beslutningstaking
 • Meningsforskjeller tolereres
 • Sterkt samhold
 • Åpenhet
 • Effektive strategier for konflikthåndtering

Det krever klarhet, støtte og veiledning fra ledelsen etter hvert som teamet går gjennom ulike utviklingsfaser, noe som igjen skaper deltakelse, eierskap/ansvar og effektive arbeidsmetoder.

Kombinasjonen av min ledererfaring på høyt nivå og min sertifisering og opplæring i "Coaching av grupper og team" gjør at jeg bedre kan forstå deg som leder og teamet ditt. Jeg kan lettere sette meg inn i din situasjon og gi gruppen/teamet den støtten dere trenger for å utvikle dere.

Les mer om meg her


Noen ganger kan det også være behov for en coach bare for å forbedre rutinene eller kulturen i et team eller på en arbeidsplass. Da tilpasser vi programmet til akkurat det dere trenger.


Kontakt / Forespørsel om tilbud

Foto øverst på siden: Dirk Mehlfeldt, www.picturesofnorway.com

Ta gjerne kontakt med meg for en fruktbar diskusjon, så kan jeg utvikle et skreddersydd program for deg og din virksomhet.