Coaching for ledere

Det finnes mange ulike lederprogrammer og kurs. Men for at den nye kunnskapen virkelig skal sette seg, trenger lederen i tillegg personlig tilpasset støtte.

Coaching er et kraftfullt verktøy som gjør det mulig å gå mer i dybden og tilpasse lederutviklingen. Coaching er persontilpasset og gir lederen mulighet til å bestemme hvilke problemstillinger eller utfordringer han eller hun ønsker å prioritere. Coachen hjelper til med å analysere den aktuelle situasjonen og formulere mål, for deretter å realisere delmålene trinn for trinn.

Det er et partnerskap som hjelper deg/bedriften/teamet ditt med å oppnå bedre resultater med en bærekraftig balanse - og resultatene kommer selvsagt hele organisasjonen til gode.

Coaching - fokus på muligheter

Coachens hovedoppgave er å få deg til å lykkes i din egen endringsprosess. Det betyr at jeg hjelper og støtter deg så du selv finner svarene og veien til endring og utvikling. Du øker din selvinnsikt og det blir mulig for deg å handle på nye kreative måter.

Hva er fordelene med coaching?

Du får hjelp og støtte til å lykkes med oppgaven, håndtere utfordringen eller gjennomføre endringen.

Viktige aspekter ved coaching:

  • Gjenkjenne problemet/utfordringen
  • Identifisere mål og milepæler som fremmer endring
  • Identifisere behov og muligheter
  • Se på potensial og alternativer til konkrete tiltak
  • Identifisere ressurser for implementering
  • Analysere eventuelle hindringer/utfordringer som kan oppstå, og hvordan de kan forebygges eller løses.
  • Gå gjennom en handlingsplan og iverksette den
  • Vedlikeholde, følge opp, lære og øke tempoet

Kombinasjonen av min ledererfaring og mine sertifiseringer i coaching gjør at jeg bedre kan forstå situasjonen og gi deg den støtten du/dere behøver for en den beste utviklingen.

For mer informasjon, kontakt meg på info@blomsnes.com