Opplæring av mellomledere - talentprogram

Talentprogrammet er et strategisk godt program for å tydeliggjøre mål, forme selskapets ledere til å bli selvstendige, beholde gode medarbeidere, bygge kultur og tydeliggjøre gode verdier.

Talentutvikling innebærer at vi hjelper talentene dine med å utvikle både personlig kompetanse og lederkompetanse. De utvikler sitt eget potensial samtidig som de motiverer og utvikler andre til å gjøre det samme - i tråd med organisasjonens verdier, visjon og mål. 

Viktige nøkkelord i programmet:

  • Meg selv i lederrollen - Selvbevissthet
  • Coachende lederstil
  • Å kunne lede en gruppe
  • Klare målsetninger
  • Relasjonsbygging
  • Effektiv kommunikasjon

Vi har lang erfaring med attraktive talentprogrammer. I samarbeid med oss kan din bedrift utvikle gode rollemodeller og fremtidige lederkandidater med en praktisk orientert handlingskompetanse. 

Utviklingsprosjektet i programmet defineres av organisasjonen og kan gjennomføres individuelt eller i team. Talentperioden kan også omfatte en praksisperiode i en nåværende stilling.