KURS I SELVLEDELSE

Hva er selvledelse?

Selvledelse handler om å skape autonomi - å få folk motiverte.

Å utvikle selvledelse handler om å forstå og vite hvordan du tenker og handler i ulike situasjoner. Hvis du har denne kunnskapen, kan du aktivt styre dine reaksjoner, tanker og følelser på en mer bevisst måte. Dette gjør at du kan bli mer tidseffektiv, lære å håndtere stress og lære å bruke tiden din riktig.

Mange tror at selvledelse handler om å være alene, men det er det ikke. Du lærer å ta ansvar for deg selv, ta vare på deg selv og sette grenser. Samtidig bidrar du til en enhet.

Hvis vi ikke har selvledelse, kan vi bli for mye styrt av andres forventninger og krav. Vi kan også jobbe ustrukturert, bli dårligere til å håndtere press og forventninger og ha vanskelig for å gjenkjenne negative tankemønstre.

Hvordan jobber vi med selvledelse?

Selvledelse i en organisasjon består av tre deler:

 1. Organisasjoner
 2. Ledere
 3. Medarbeideren

1. Organisasjoner:

Du begynner på toppen av organisasjonen og jobber deg nedover. Nøkkelord for organisasjonen:

 • Retning - klare mål - Hvor skal vi?
 • Interne rammeverk
 • Klare roller
 • Klare prosedyrer

Det er lederens ansvar å gi teamet en tydelig retning. Deretter hjelper de teammedlemmene med å forstå hva budskapet betyr og sørger for at det når frem.

2. lederen

Selvledelse er den grunnleggende byggesteinen i lederskap. Det begynner med lederen selv. Å kunne lede seg selv og være trygg på seg selv før man leder andre. At retning, rammer, roller og rutiner (hvem som gjør hva) er forankret. Gi den støtten og tryggheten som medarbeiderne trenger, og våge å gi slipp på kontrollen.

Selvbevissthet:

 • Verdier
 • Refleksjon
 • Styrker
 • Indre og ytre motivasjon
 • Du lærer deg hvordan du kan håndtere din indre kritiker
 • Stressmestring / restitusjon
 • Selvtillit

3. Medarbeideren

Det er viktig for medarbeiderne å føle trygghet og suksess:

Saker som er viktige for medarbeideren:

 • Hva tilfører jeg organisasjonen?
 • På hvilken måte kan jeg påvirke relasjoner? Hvordan kan jeg ta mer ansvar i forhold til dette?
 • Hvordan bidrar jeg til en god struktur og kultur i organisasjonen?

Medarbeidernes selvledelse handler om to ting:

Hvordan du tar vare på deg selv og rollen din. Hvordan jobbe med selvledelse, arbeidsmåter, om du forstår rollen din, hvordan du utfører arbeidet ditt, hvordan du engasjerer deg for å forstå ting. Selvinnsikt i hvorfor du reagerer og handler ut fra ulike ting.

Den andre delen er hva du bidrar med til omgivelsene. Hva tilfører du som medarbeider? Hva er du god på, og hva trenger du for å bidra enda mer? Forstår du din rolle i miljøet, og aksepterer du den?

Medarbeiderne må få verktøy som gjør dem i stand til å håndtere rollen sin. Samtidig trenger de støtte og fokus på å bruke tiden sin på de riktige tingene.

Selvinnsikt hos den ansatte:

 • Verdier
 • Refleksjon
 • Styrker
 • Indre og ytre motivasjon
 • Håndtering av frykt, din indre kritiker
 • Stressmestring / restitusjon
 • Selvtillit
 • Aktiv lytting - coachende tilnærming

Hva er effekten av et godt selvlederskap i en organisasjon?

 • Bedre selvinnsikt
 • Bedre til å kommunisere
 • Relasjonsbygging
 • Lavere sykefravær
 • Økt lønnsomhet

Selvledelse = myndiggjøring

Selvledelsesprogrammet kombinerer teori, praktiske øvelser, konkrete verktøy og refleksjon - både individuelt og i grupper.

Sitat:

"Å kunne lede seg selv er ikke det samme som at man ikke behøver andre. Det betyr heller ikke at du ikke tar hensyn til andre. Selv er ikke det motsatte av "oss" og "vi". Tvert imot betyr selvledelse at man blir bedre til å samarbeide med andre.

(Nicolas Jacquemot)"

Ønsker du å utvikle deg selv og/eller dine kolleger i selvledelse? Eller har du andre spørsmål om programmet? Ta gjerne kontakt med meg for en åpen og hyggelig samtale.