SELVLEDELSE

Hva er selvledelse?

Selvledelse handler om å bygge selvstendighet - og hva som motiverer mennesker.

Å utvikle selvledelse handler om å forstå hvorfor du reagerer og handler i ulike situasjoner. Med denne kunnskapen kan du aktivt styre dine reaksjoner, tanker og følelser på en mer bevisst måte. Dermed kan du bli mer tidseffektiv, lære å håndtere stress og lære å bruke tiden din riktig.

Mange tror at selvledelse handler om å være alene, men det er det ikke. Du lærer å ta ansvar for deg selv, ta vare på deg selv og sette grenser. Samtidig bidrar du til en enhet.

Hvis vi ikke har selvledelse, kan vi bli for mye styrt av andres forventninger og krav. Vi kan også jobbe ustrukturert, bli dårligere til å håndtere press og forventninger og ha vanskelig for å gjenkjenne negative tankemønstre.

Hvordan jobber vi med selvledelse?

Selvledelse i en organisasjon består av tre deler:

  1. Organisasjoner
  2. Ledere
  3. Medarbeideren

Alle tre delene må henge sammen hvis selvledelse skal fungere. En rød tråd hele veien.

Hva er effekten av et godt selvlederskap i en organisasjon?

  • Bedre selvinnsikt
  • Bedre til å kommunisere
  • Relasjonsbygging
  • Lavere sykefravær
  • Økt lønnsomhet

Hvis du vil vite mer om selvledelse, kan du kontakte meg på info@blomsnes.com.