Selvledelse

Hva er selvledelse?

Selvledelse er kanskje det viktigste lederansvaret vi har. Å lede seg selv er også å være en leder. Det handler om bevissthet og selvinnsikt. Å ta ansvar for seg selv, ta vare på seg selv, og sette grenser.

Hvis vi ikke har selvlederskapet kan vi i for stor grad bli styrt av andres forventninger og krav. Faren er at vi jobber mer ustrukturert, det kan bli vanskelig å håndtere press og forventninger, og det kan bli vanskelig å legge merke til negative tankemønstre.

Er vi gode på selvledelse står vi sterkere i motgang og vi blir mer bevisste på hvilke behov en selv har for å finne balansen. Det blir lettere å styre våre tanker og atferd mot våre mål i hverdagen. Dagens situasjon og ønsket situasjon blir tydelig og vi vet hva som skal til for å komme dit. Du blir mer bevisst og du bygger din egen selvtillit. Du fungerer også bedre i ulike relasjoner.

Det oppdages raskt om man samarbeider med noen som er god på selvledelse. De er ofte mer lyttende, åpne og imøtekommende, og ikke så opptatt av å få gjennomslag for egne meninger og argumenter.

Selvledelse er viktig både for ledere og medarbeidere, og handler mer om menneskene enn det å ha en bestemt rolle. For ledere betyr det at de blir bedre til å håndtere lederrollen, og de krav og forventninger som stilles. Det er derfor viktig at lederen selv er god på selvledelse. Da blir du et godt forbilde som medarbeiderne kan lære mye av.

Når du lærer dine ansatte om selvledelse, må du tilpasse dette til hver enkelt. Vi er alle forskjellige. Snakk med de om hva selvledelse er, hvorfor det er viktig, og hva det metyr når vi vil utvikle en selvledelseskultur.

Fallgruver du kan gå i som leder:

At det er stort behov for kontroll og detaljkontroll

At du ikke stoler på dine ansatte

Og det motsatte – at man overlater de ansatte for mye til seg selv. Uansett er det viktig å være en tilstedeværende leder.

Nøkkelord i selvledelse:
  • Selvinnsikt
  • Refleksjon
  • Indre motivasjon – mot målet
  • Håndtering av redsler
  • Stressmestring
  • Selvmedfølelse

”Å kunne lede seg selv er ikke det samme som at man ikke behøver andre. Det betyr heller ikke at man ikke tar hensyn til andre. Selv er ingen motsetning til ”oss” og ”vi”. Tvert imot betyr selvledelse å bli flinkere til å jobbe med andre (Nicolas Jacquemot) ”

Vil du utvikle deg selv og / eller dine kolleger i selvledelse? Kontakt meg gjerne for en uforpliktende og hyggelig samtale.