Gruppetrening – fra gruppe til team!

En arbeidsgruppe består av medlemmer som strever etter å skape felles mål og utvikle en effektiv og velfungerende organisasjonskultur for å nå disse målene.

En arbeidsgruppe blir et team når felles mål er etablert og når man har kommet frem til effektive metoder for å realisere målene.

Karakteristiske trekk ved hvordan et team med høye prestasjoner fungerer:

 • Teamets mål er tydelig for alle medlemmer
 • Oppgavene er tilpasset til teamløsninger
 • Aksepterte roller
 • Lar team-medlemmenes forskjellige kvaliteter, styrker og kunnskap komme til sin rett og bidra til helheten
 • Åpen kommunikasjonsstruktur
 • Tydelige forventninger
 • Implementering og inkludering
 • Tilbakemelding om effektivitet og produktivitet
 • Effektive beslutningsstrategier
 • Uenigheter tolereres
 • Sterkt samhold
 • Åpenhet
 • Effektive konflikthåndteringsstrategier

Det kreves tydlighet, støtte og veiledning fra ledelsen når gruppen går gjennom ulike utviklingsfaser, som igjen skaper delaktighet, eierskap / ansvar og effektive arbeidsrutiner.

Kombinasjonen av min ledererfaring på høyt nivå og min sertifisering, samt opplæring i «Coaching av grupper og team» gjør at jeg bedre kan forstå deg som leder og ditt team. Jeg kan lettere forstå din situasjon og gi din gruppe/team den støtten de behøver for å utvikles

Les mer om meg her


Noen ganger kan det være behov for en coach som kan bidra med å forbedre rutinene eller kulturen på en arbeidsplass eller i et team. Da utformer vi et opplegg som passer til det behovet.


Kontakt / Tilbud

Foto øverst på siden: Dirk Mehlfeldt, www.picturesofnorway.com

Ta gjerne kontakt for en fruktbar samtale, så kan jeg komme opp med et skreddersydd opplegg for deg og din bedrift.RedigerGruppetrening