Dette talentprogrammet er et strategiskt bra program for å forme bedriftens ledere så de blir selvstendige, bevarer gode medarbeidere, bygger en holdbar kultur og tar vare på gode verdier i bedriften.

Et talent kurs for mellomledere innebærer at vi er med og bygger dine talenter både innom sin personlige kompetanse og lederkompetanse. De utvikler sitt eget potensial samtidig som de motiverer og utvikler andre til å gjøre det samme – i tråd med bedriftens verdier, visjoner og mål.

Viktige nøkkelord i programmet:

  • Meg i lederrollen – Selvinnsikt
  • Coachande lederstil
  • Å kunne lede en gruppe
  • Resultatfokus
  • Tydelige mål
  • Relasjonsbygging
  • Effektiv kommunikasjon

Vi har lang erfaring i å bygge grupper og team. I samarbeide med oss kan din bedrift utvikle gode rollemodeller og fremtidige lederkandidater med en praktisk orientert handlingskompetanse. Programmets metoder er basert på erfaringer og moderne teori.

Programmets utviklingsprosjekt defineres av bedriften, og kan gjennomføres individuellt og i grupper. Talentperioden kan også inneholde en praksisperiode i en aktuell stilling.