UTbildning av mellanchefer – talangprogrammet

Talangprogrammet är ett strategiskt bra program för att tydliggöra mål, forma företagets ledare så de blir självständiga, bevara goda medarbetare, bygga kultur, och tydliggöra goda värderingar.

Talangutbildning innebär att vi är med och bygger dina talanger både inom sin personliga kompetens och ledarkompetens. De utvecklar sin egen potential samtidig som de motiverar och utvecklar andra till att göra det samma – i tråd med företagets värderingar, visioner och mål. 

Viktiga nyckelord i programmet:

  • Mig i ledarrollen – Självkännedom
  • Coachande ledarstil
  • Att kunna leda en grupp
  • Tydliga mål
  • Relationsbygging
  • Effektiv kommunikation

Vi har lång erfarenhet med att utbilda attraktiva talangprogram. I samarbete med oss kan ditt företag utveckla goda rollmodeller och framtida ledarkandidater med en praktisk orienterande handlingskompetens. 

Programmets utvecklingsprojektet definieras av verksamheten, och kan genomföras individuellt och i team. Talangperioden kan också innehålla praktikperiod i en aktuell ställning.