kurs i selvlederskap

En kraftfull strategi for deg og din bedrift

Hva er selvledelse?

Selvledelse handler om å bygge selvstendighet – Å få mennesker til å få og beholde sin motivasjon.

Å utvikle sitt selvlederskap handler om å forstå og vite hvordan du tenker og agerer i ulike situasjoner. Har du den kunskapen kan du aktivt styre dine reaksjoner, tanker og følelser på en mer bevisst måte. Det i sin tur gjør at du blir mer tids effektiv, lærer deg å håndtere stress, og lærer deg hvordan du skal ha fokus på rett saker. Mange tror at selvledelse handler om å være alene, men det handler ikke om det.

Man lærer seg å ta ansvar for seg selv, ta vare på seg selv og sette grenser. Samtidig bidrar man til en enhet.

Om vi ikke har selvlederskapet kan det bli sånn at vi i for stor grad blir styrt av andres forventninger og krav. Vi kan også jobbe mer ustrukturert, bli dårlige på å håndtere press og forventninger, og det kan bli vanskelig å legge merke til negative tankemønster.

HVORDAN ARBEIDER VI MED SELVLEDELSE?

Selvledelse i en organisasjon består av tre deler:

 1. Organisasjonen
 2. Lederen
 3. Medarbeideren

1. ORGANISASJONEN

Man begynner høyst opp i organisasjonen. Nøkkelord:

 1. Retning – tydelige mål – hvor skal vi
 2. Rammer internt
 3. Tydelige roller
 4. Tydelige mål

Det er lederens ansvar å gi en tydelig retning for sitt team. Siden hjelper lederen sine medarbeidere å forstå hva budskapet betyr og ser til at det når ut hele veien.

2. LEDEREN

Selvledelse er den fundamentale grunnstenen i et lederskap. Det begynner med lederen. Å kunne lede seg selv, og være trygg i seg selv før man leder andre. At retningen, rammene, rollene og rutinene (hvem som gjør hva) er forankret. Gi den støtte og trygghet som medarbeideren behøver, og våge å slippe kontrollen.

Selvbevissthet:

 • Verdier
 • Refleksjon
 • Styrker
 • Indre og yttre motivasjon
 • Indre kritiker
 • Stresshåndtering – Energi henting
 • Selvmedfølelse
 • Aktiv lytting – coachende lederstil

3. MEDARBEIDEREN

Det er viktig for medarbeideren å føle på en trygghet og en følelse av at man lykkes.

Spørsmål som er viktig for medarbeideren:

 • Hva bidrar jeg med i organisasjonen?
 • På hvilken måte kan jeg påvirke relasjoner?
 • Hvordan kan jeg ta mer ansvar i forhold til dette?
 • Hvordan bidrar jeg til at vi har en bra struktur og kultur i organisasjonen?

Selvlederskap for medarbeideren handler om to deler:

Hvordan man kan ta vare på seg selv og sin rolle. Hvordan man jobber med selvlederskap, arbeidsmåte, om man forstår sin rolle, hvordan man gjør sin jobb og hvordan man engasjerer seg for å forstå saker. Selvbevissthet i hvorfor man reagerer og agerer ut i fra ulike saker og situasjoner.

Den andre delen er hva men bidrar med i sin omgivning. Hva tilfører man som medarbeider? Hva er man bra på, og hva behøver man for å kunne bidra ennå mer? Forstår man sin rolle i sin omgivning og aksepterer man sin rolle?

Medarbeiderne må få redskap som gjør at de kan håndtere sin rolle. Samtidig behøver man støtte og fokus på at man legger sin tid på rett saker.

Selvbevissthet for medarbeideren:

 • Verdier
 • Refleksjon
 • Styrker
 • Indre og yttre motivasjon
 • Indre kritiker
 • Stresshåndtering – Energi påfyll
 • Selvmedfølelse

HVA BLIR EFFEKTEN AV ET BRA SELVLEDERSKAP I EN ORGANISASJON?

 • Bedre selvbevissthet
 • Bedre på å kommunisere
 • Relasjonsbygging
 • Lavere sykefrafall
 • Økt lønnsomhet

SELVLEDELSE = HANDLINGSKRAFT

På kurset i selvledelse varierer vi teori, praktiske øvelser, konkrete verktøy og refleksjon – både individuellt og i gruppe.

Citat:

”At man kan lede seg selv er ikke samme sak som at man ikke behøver andre. Det betyr heller ikke at man ikke tar hensyn til andre. Selv er ingen motsats av ”oss” og ”vi”. Tvert i mot betyr selvledelse at man blir bedre på å fungere med andre. (Nicolas Jacquemot)”

Ønsker du å utvikle deg selv og / eller dine medarbeidere i selvledelse? Eller har du andre spørsmål om kurset?

 Kontakt meg gjerne for en hyggelig samtale.