UTBILDNING I SJÄLVLEDARSKAP

En kraftfull strategi för dig och ditt företag

Självledarskap innebär självkännedom och medvetenhet om sig själv, sina värderingar, reaktioner och drivkrafter och att vara självstyrande utifrån dom. Att bli mer medveten om hur vi påverkar och påverkas av omgivningen. Att kunde ha medkänsla med sig själv och andra och möta sin omgivning med empati och närvaro.

Vi har stor nytta av självledarskap både när det gäller arbetsprestation, ledarskap och personligt välbefinnande. Genom stärkt självledarskap kan vi skickligare hantera arbetslivets, ledarskapets och privatlivets utmaningar.

Att utveckla sitt självledarskap handlar om att förstå och veta hur du tänker och agerar i olika situationer. Har du den kunskapen kan du aktivt styra dina reaktioner, tankar och känslor på ett mer medvetet sätt. Det i sin tur gör att du blir mer tidseffektiv, lär dig att hantera stress, och lär dig hur du ska använda din tid rätt.

Att ta ansvar för dig själv, ta hand om dig själv, och sätta gränser.

Om vi inte har självledarskapet kan det bli så att vi i för stor grad blir styrd av andras förväntningar och krav. Vi kan också jobba mer ostrukturerad, bli sämre till att hantera press och förväntningar och det kan vara svårt att lägga märke till negativa tankemönster.

BLI BÄTTRE PÅ ATT HANTERA LEDARROLLEN OCH DOM KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR SOM KRÄVS

Självledarskapet är viktigt både för ledare och medarbetare och handlar mer om människorna än att ha en specifik roll. För ledarens del gör det att dom blir bättre till att hantera ledarrollen och dom krav och förväntningar som krävs. Det är därför viktigt att ledaren själv är god i självledarskap. Då blir man en bra förebild som medarbetarna kan lära mycket av.

När man lär sina medarbetare om självledarskap måste man tillpassa detta till varje enskild. Alla är vi olika.

Denna utbildningen ger dig

  • Bättre självkännedom
  • Du blir ennu bättre på att kommunicera
  • Du blir ennu bättre på relationsbyggande

Genom dagarna varvar vi teori, praktiska övningar, konkreta verktyg och reflektion – både individuellt och i grupp.

«Att man kan leda sig själv är inte samma sak som att man inte behöver andra. Det betyder inte heller att man inte tar hänsyn till andra. Själv är ingen motsats av «oss» och «vi». Tvärtom innebär självledarskap att man blir bättre på att fungera med andra (Nicolas Jacquemot)»

Önskar du att utveckla dig själv och / eller dina kollegor i självledarskap? Eller har du andra frågor angående utbildningen?  Kontakta mig gärna för ett öppet och trevligt samtal.