SelVLEdelse

Selvlederskap er kanskje det viktigste lederskapet vi har. Det handler om selvbevissthet. Å lære å kjenne seg selv.

Å ta ansvar for seg selv, ta vare på seg selv og sette grenser.

Om vi ikke er bra på selvledelse kan det bli sånn at vi i stor grad blir styrt av andres forventninger og krav. Vi kan også jobbe mer ustrukturert, bli dårligere på å håndtere press og forventninger og det kan bli vanskelig å legge merke til negative tankemønster.

Er vi bra på selvlederskap står vi sterkere i motgang og vi blir mer bevisst på hvilke behov vi har for å finne balansen. Vi forstår bedre våre tanker, følelser og handlinger.

Lær deg å lede deg selv før du leder andre

Vi har de redskapene du behøver. Kontakt meg gjerne på info@blomsnes.com

Mvh

Janicke