WEBINARIUM SJÄLVLEDARSKAP

Självledarskap är kanske det viktigaste ledarskapet vi har.  Det handlar om självkännedom.

Att ta ansvar för sig själv, ta hand om sig själv och sätta gränser. 

Om vi inte är bra på självledarskapet kan det bli så att vi i för stor grad blir styrd av andras förväntningar och krav. Vi kan också jobba mer ostrukturerad, bli sämre till att hantera press och förväntningar och det kan vara svårt att lägga märke till negativa tankemönster.

Är vi bra på självledarskap står vi starkare i motgång och vi blir mer medvetna om vilka behov vi har för att hitta balans. Vi får förmågan att förstå våra tankar, känslor och handlingar.

Lär dig att leda dig själv innan du ledar andra.

Under detta kostnadsfria webinar så får du konkreta verkyg om hur du kan växa i dig själv och i ditt ledarskap.

Webinariet är 40 min och sker via ZOOM. 

DATUM / TID

2023-05-04 kl 12:00

Webinariet pågår i 40 minuter och är kostnadsfritt.

ANMÄLAN