WEBINARIUM SJÄLVLEDARSKAP

Vad är Självledarskap?

Självledarskap handlar om att bygga självständighet – och vad som får människor att bli motiverade.

Att utveckla sitt självledarskap handlar om att förstå varför du reagerar och agerar i olika situationer. Har du den kunskapen kan du aktivt styra dina reaktioner, tankar och känslor på ett mer medvetet sätt. Det i sin tur gör att du blir mer tidseffektiv, lär dig att hantera stress, och lär dig hur du ska använda din tid rätt.

Många tror att självledarskap handlar om att vara ensam men det handlar inte om det. Man lär sig att ta ansvar för sig själv, ta hand om sig själv och sätta gränser. Samtidigt bidrar man till en enhet.

Om vi inte har självledarskapet kan det bli så att vi i för stor grad blir styrd av andras förväntningar och krav. Vi kan också jobba mer ostrukturerad, bli sämre till att hantera press och förväntningar och det kan vara svårt att lägga märke till negativa tankemönster.

Hur jobbar vi med självledarskap?

Självledarskap i en organisation består av 3 delar:

  1. Organisationen
  2. Ledaren
  3. Medarbetaren

Alla dom 3 delarna måste hänga ihop om självledarskapet ska fungera. En röd tråd hela vägen.

Vad blir effekten av ett bra självledarskap i en organisation?

  • Bättre självkännedom
  • Bättre på att kommunicera
  • Relationsbyggande
  • Lägre sjukfrånvaro
  • Ökad lönsamhet

Du är varmt välkommen

Webinariet är 40 min och sker via ZOOM. 

DATUM / TID

2023-05-04 kl 12:00

Webinariet pågår i 40 minuter och är kostnadsfritt.

ANMÄLAN