UTBILDNING I SJÄLVLEDARSKAP

Din självkännedom ger handlingskraft!

”Många tror att självledarskap handlar om att vara ensam men det handlar inte om det. Man lär sig att ta ansvar för sig själv, ta hand om sig själv och sätta gränser. Samtidigt bidrar man till en enhet.”

Vad är självledarskap?

Det handlar om att bygga självständighet – Att få människor att bli motiverade till att ta ansvar för sig själv och sina handlingar.

Att utveckla sitt självledarskap handlar om att förstå och veta hur du tänker och agerar i olika situationer. Har du den kunskapen kan du aktivt styra dina reaktioner, tankar och känslor på ett mer medvetet sätt. Det i sin tur gör att du blir mer tidseffektiv, lär dig att hantera stress, och lär dig hur du ska använda din tid rätt.

Om vi inte har självledarskapet kan det bli så att vi i för stor grad blir styrd av andras förväntningar och krav. Vi kan också jobba mer ostrukturerad, bli sämre till att hantera press och förväntningar och det kan vara svårt att lägga märke till negativa tankemönster.

HUR JOBBAR VI MED SJÄLVLEDARSKAP?

1. Organisationen

Man börjar högst upp i organisationen, sen går man nedåt. Nyckelord för organisationen:

 • Riktning – tydliga mål – Vart ska vi
 • Ramar internt
 • Tydliga roller
 • Tydliga rutiner

Det är ledarens ansvar att ge en tydlig riktning för sitt team. Sen hjälper ledaren sina medarbetare att förstå vad budskapet betyder och se till att det når ut hela vägen.

2. Ledaren

Självledarskap är den fundamentala grundstenen i ett ledarskap. Det börjar med ledaren. Att kunna leda sig själv och vara trygg i sig själv innan man leder andra. Att riktningen, ramarna, rollarna och rutinerna (vem som gör vad) är förankrade. Ge den stöd och trygghet som medarbetarna behöver och våga släppa kontrollen.

Självkännedom:

 • Värderingar
 • Reflektion
 • Styrkor
 • Inre och yttre motivation
 • Hantera rädsla – sin inre kritiker
 • Stresshantering / Återhämtning
 • Självkänsla

3. Medarbetaren

Det är viktigt för medarbetarna att känna trygghet och en känsla av att man lyckas:

Frågor som är viktiga för medarbetaren:

 • Vad bidrar jag med i organisationen?
 • På vilket sätt kan jag påverka relationer? Hur kan jag ta mer ansvar i förhållande till detta?
 • Hur bidrar jag till att vi har en bra struktur och kultur i organisationen?

Självledarskap för medarbetaren handlar om två delar:

Hur man kan ta hand om sig själv och sin roll. Hur man jobbar med självledarskap, arbetssätt, om man förstår sin roll, hur man gör sitt arbete, hur man engagerar sig för att förstå saker. Självkännedom i varför man reagerar och agerar utifrån olika saker.

Den andra delen är vad man bidrar med i sin omgivning. Vad tillför man som medarbetare? Vad är man bra på och vad behöver man för att kunna bidra ännu mer? Förstår man sin roll i sin omgivning och accepterar man denna?

Medarbetarna måste få verktyg som gör att dom kan hantera sin roll. Samtidigt behöver man stöd och fokus på att man lägger sin tid på rätt saker.

Självkännedom för medarbetaren:

 • Värderingar
 • Reflektion
 • Styrkor
 • Inre och yttre motivation
 • Hantera rädsla, sin inre kritiker
 • Stresshantering / Återhämtning
 • Självkänsla
 • Aktivt lyssnande – coachande förhållningssätt

  Vad blir effekten av ett bra självledarsakp i en organisation?

  ”Att man kan leda sig själv är inte samma sak som att man inte behöver andra. Det betyder inte heller att man inte tar hänsyn till andra. Själv är ingen motsats av ”oss” och ”vi”. Tvärtom innebär självledarskap att man blir bättre på att fungera med andra.” – Nicolas Jacquemot

  SJÄLVLEDARSKAP = HANDLINGSKRAFT

  • Bättre självkännedom
  • Bättre på att kommunicera
  • Relationsbyggande
  • Lägre sjukfrånvaro
  • Ökad lönsamhet

  I utbildningen inom Självledarskap varvar vi teori, praktiska övningar, konkreta verktyg och reflektion – både individuellt och i grupp.

  Boka utbildning i självledarskap

  Önskar du att utveckla dig själv och / eller dina kollegor i självledarskap? Eller har du andra frågor angående utbildningen? Kontakta mig gärna för ett öppet och trevligt samtal.