VILKA ANDRA UTMANINGAR KAN JAG SOM COACH HJÄLPA DIG MED ATT LÖSA I HVERDAGEN?

 • Sätta tydliga mål och strategier för att uppnå önskat resultat
 • Bygga och leda effektiva team. Att förbättra samarbete och produktivitet
 • Bygga starkare relationer med dina kollegor, medarbetare och eventuella samarbetspartners
 • Att hantera din tid effektivt
 • Att implementera förändringar i organisationen
 • Ge dig dom verktygen du behöver så du får utvecklat din självkännedom och ditt självledarskap.

Coaching är individanpassat och ger ledaren möjlighet att själv bestämma vilka frågor eller utmaningar hon eller han vill prioritera. Coachen hjälper till med att analysera nuläget och målformulering, och sedan förverkliga delmålen steg för steg.

Det är ett partnerskap som hjälper dig / ditt företag / ditt team att uppnå högre resultat med hållbar balans – och resultaten kommer så klart till att gynna hela organisationen.

COACHINGENS VIKTIGASTE ASPEKTER:

 • Upptäcka problemet/utmaningen
 • Kartlägga mål och delmål som skapar kraft till förändring
 • Kartlägga behov och möjligheter
 • Titta på potential och alternativ till konkreta åtgärder
 • Kartlägga resurser för genomförande
 • Analysera eventuella hinder/utmaningar som kan uppstå och hur de kan förebyggas eller åtgärdas
 • Gå igenom handlingsplan och genomföra den
 • Bibehålla, följa upp, lär och sätta fart

Kombinationen av min ledarerfarenhet och mina Certifieringar inom Coaching gör att jag bättre kan förstå situationen samt ge det stöd du/ni behöver för den bästa utvecklingen.

För mera information kontakta mig på info@blomsnes.com

VILKA ANDRA UTMANINGAR KAN JAG SOM COACH HJÄLPA DIG MED ATT LÖSA I HVERDAGEN?

 • Sätta tydliga mål och strategier för att uppnå önskat resultat
 • Bygga och leda effektiva team. Att förbättra samarbete och produktivitet
 • Bygga starkare relationer med dina kollegor, medarbetare och eventuella samarbetspartners
 • Att hantera din tid effektivt
 • Att implementera förändringar i organisationen
 • Ge dig dom verktygen du behöver så du får utvecklat din självkännedom och ditt självledarskap.

Coaching är individanpassat och ger ledaren möjlighet att själv bestämma vilka frågor eller utmaningar hon eller han vill prioritera. Coachen hjälper till med att analysera nuläget och målformulering, och sedan förverkliga delmålen steg för steg.

Det är ett partnerskap som hjälper dig / ditt företag / ditt team att uppnå högre resultat med hållbar balans – och resultaten kommer så klart till att gynna hela organisationen.

COACHINGENS VIKTIGASTE ASPEKTER:

 • Upptäcka problemet/utmaningen
 • Kartlägga mål och delmål som skapar kraft till förändring
 • Kartlägga behov och möjligheter
 • Titta på potential och alternativ till konkreta åtgärder
 • Kartlägga resurser för genomförande
 • Analysera eventuella hinder/utmaningar som kan uppstå och hur de kan förebyggas eller åtgärdas
 • Gå igenom handlingsplan och genomföra den
 • Bibehålla, följa upp, lär och sätta fart

Kombinationen av min ledarerfarenhet och mina Certifieringar inom Coaching gör att jag bättre kan förstå situationen samt ge det stöd du/ni behöver för den bästa utvecklingen.

För mera information kontakta mig på info@blomsnes.com