Coaching – för hållbar förändring och utveckling

Coaching är en metod för förändring och utveckling – ett fortlöpande partnerskap som hjälper dig / ditt företag / ditt team att uppnå högre resultat med en hållbar balans. Detta ger också ett stabilt utgångsläge för att möta problem och motgångar.

Coaching – med fokus på möjligheter

Som coach är det min främsta uppgift att göra dig framgångsrik i din egen förändringsprocess. Det innebär att jag hjälper och stöttar dig att själv finna svaren och vägen till förändring och utveckling, att öka din självmedvetenhet och göra det möjligt för dig att agera på nya sätt.

Vilka vinster finns vid Coaching?

Man får hjälp och stöd så man lyckas med sin uppgift, hantera sin utmaning eller genomför sin förändring.

Coachingens viktigaste aspekter:

  • Upptäcka problemet/utmaningen
  • Kartlägga mål och delmål som skapar kraft till förändring
  • Kartlägga behov och möjligheter
  • Titta på potential och alternativ till konkrete åtgärder
  • Kartlägga resurser för genomförande
  • Analysera eventuella hinder/utmaninger som kan uppstå och hur de kan förebyggas eller åtgärdas
  • Gå igenom handlingsplan och genomföra den
  • Bibehålla, följa upp, lär och sätta fart

Kombinationen av min ledarerfarenhet och min Certifiering inom Coaching gör att jag bättre kan förstå situationen samt ge det stöd du/ni behöver för den bästa utvecklingen.

För mera information kontakta mig på info@blomsnes.com