Individuell ledarcoaching

Ledarcoaching är ett kraftfullt verktyg som ger möjlighet till mer djupgående, individuell ledarskapsutveckling.

Det finns massor med olika ledarprogram och utbildningar. Men för att de nya kunskaperna verkligen ska ta fäste så behöver ledaren också få ett kompletterande, individuellt stöd.

Du får hjälp och stöd så du kan lyckas med din uppgift, hantera din utmaning eller genomföra din förändring. Exempel på detta kan vara dina kommunikationsfärdigheter, stresshantering, beslutsfattande eller konflikthantering.

Utmaningar som jag som coach kan hjälpa dig att lösa i vardagen

 • Sätta tydliga mål och strategier för att uppnå önskat resultat
 • Bygga och leda effektiva team. Att förbättra samarbete och produktivitet
 • Bygga starkare relationer med dina kollegor, medarbetare och eventuella samarbetspartners
 • Att hantera din tid effektivt
 • Att implementera förändringar i organisationen
 • Ge dig dom verktygen du behöver så du får utvecklat din självkännedom och ditt självledarskap.

Coaching är individanpassat och ger ledaren möjlighet att själv bestämma vilka frågor eller utmaningar hon eller han vill prioritera. Coachen hjälper till med att analysera nuläget och målformulering, och sedan förverkliga delmålen steg för steg.

Det är ett partnerskap som hjälper dig / ditt företag / ditt team att uppnå högre resultat med hållbar balans – och resultaten kommer så klart till att gynna hela organisationen.

Cocahingens viktigaste aspekter:

 • Upptäcka problemet/utmaningen
 • Kartlägga mål och delmål som skapar kraft till förändring
 • Kartlägga behov och möjligheter
 • Titta på potential och alternativ till konkreta åtgärder
 • Kartlägga resurser för genomförande
 • Analysera eventuella hinder/utmaningar som kan uppstå och hur de kan förebyggas eller åtgärdas
 • Gå igenom handlingsplan och genomföra den
 • Bibehålla, följa upp, lär och sätta fart

Kombinationen av min ledarerfarenhet och mina Certifieringar inom Coaching gör att jag bättre kan förstå situationen samt ge det stöd du/ni behöver för den bästa utvecklingen.

Kontakta mig

Kontakta mig gärna för ett öppet första samtal utifrån dina behov.

Jag skräddarsyr upplägg utifrån varje persons eller företags förutsättningar.