EN LEDARUTBILDNING SOM UTVECKLAR BÅDE DIG OCH DITT TEAM

Målet med utbildningen är att du ska utveckla och fördjupa dina ledarskapsförmågor samt få med dig konkreta verktyg som du kan använda direkt i ditt arbete.

Utbildningsinnehåll – översikt

Självledarskap

Att utveckla sitt självledarskap handlar om att förstå varför du reagerar och agerar i olika situationer. Har du den förståelsen kan du aktivt styra dina reaktioner, tankar och känslor på ett medvetet sätt. Detta leder till att du blir mer tidseffektivt och lär dig att hantera stress.

Effektiv kommunikation & mötesstruktur

Varför fungerar kommunikation med vissa medarbetare så enkelt och inte alls med andra? Det finns kommunikationsformler och mönster – genom att förstå och använda dessa kan du utgå från vem du har framför dig och på vilket sätt du bäst når fram.

Situationsanpassat ledarskap

Vilken ledarstil har du? Människor fungerar olika och har olika behov. Genom situationsanpassat ledarskap lär du dig att anpassa ditt ledarskap efter situation och mogenhet på personen eller gruppen.

Coachande förhållningssätt

Lär dig skillnad på samtal och coaching samt hur du kan använda ett coachande förhållningssätt för att få mer självgående medarbetare

Att leda en grupp

Hur får du gruppen att arbeta framåt till samman? Med smarta verktyg kan gruppen samarbeta effektivt, involvera och ta hjälp av varandra och arbeta mot gemensamma mål och resultat.

Vinster för arbetsgivaren

 • Tydligare kommunikation i företaget med färre missförstånd
 • Ledar med verktyg att anpassa sitt ledarskap efter situation
 • Ledare som kan utveckla grupper
 • Ledare med ökad självkännedom
 • Mer motiverade, självgående och effektiva ledare

Vinster för deltagaren

 • Bättre självkännedom & insikt
 • Användbara verktyg för både sig själv, enskilda och grupper
 • Påfylld med energi
 • Verktyg att utveckla grupper
 • Nya kontakter och erfarenhetsutbyte med andra ledare
 • Skickligare i att kommunicera

Utbildningsansvariga

Petra Pålsson & Janicke Blomsnes

Petra Pålsson och Janicke Blomsnes ansvarar för och håller i samtliga utbildningar tillsammans. Båda två har lång erfarenhet som ledare på flera olika nivåer i näringslivet, bl a som VD, Marknadschef och kommunikationschef.

Vi båda är internationellt certifierade Coacher med mångårig erfarenhet av att utveckla ledare och team. Dessutom har vi ett brinnande intresse för friluftsliv, natur och vandring.

Är du intresserad av att veta mer om våra utbildningar?