Integritetspolicy

Etik och konfidentialitet

Tystnadsplikt är en självklarhet i alla våra uppdrag. Vi strävar efter att vara så ärliga som möjligt med varandra, och det vi pratar om håller vi privat mellan oss.

Vi arbetar efter den etik och konfidentialitet som International Coach Federation förordar. Klicka här för att läsa mer.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas samt dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Janicke Blomsnes på Blomsnes Development (org.nr. 559284-5944) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du några frågor rörande behandling av dina personuppgifter vänligen maila till info@blomsnes.com.

Hur använder och skyddar vi personuppgifter?

Vad använder vi dina personuppgifter till?

I samband med att du kontaktar oss vi e-post, ringer oss eller fyller i något av våra kontaktformulär så sparar vi de uppgifter som behövs för att kunna tillhandahålla den information eller de tjänster som du som kund önskar.

Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?

Namn, e-postadress, adress, mobiltelefonnummer samt eventuellt fakturaadress.

Hur har vi samlat in dina personuppgifter?

Vi samlar enbart in de personuppgifter som du själv förser oss med via e-post, telefon eller kontaktformulär.

Med vem delar vi informationen?

Vi delar inte dina personuppgifter med någon tredje part.

Vilka rättigheter har du?

  • Radering av personuppgifter: Du kan begära att dina personuppgifter raderas när som helst.
  • Rätt att göra invändning: Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter.
  • Rättelse av personuppgifter: Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.
  • Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag: Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag.

Hur länge behåller vi informationen?

Har du själv initierat kontakt med oss (genom att du har anmält dig till ett event eller nyhetsbrev) eller ingått ett avtal med oss så kommer Blomsnes Development  lagra dina kontaktuppgifter tills du eller Blomsnes Development vill avsluta kontakten. Om du kontaktar oss och önskar att dina uppgifter raderas gör vi det, om vi inte är skyldiga att behålla informationen enligt avtal eller annan juridisk orsak. Observera att vissa uppgifter måste sparas enligt gällande lagstiftning, till exempel bokföringslagen.

Laglig grund

För att vi som företag ska kunna spara olika individers personuppgifter måste vi ha en laglig grund för detta. Om vi inte har laglig grund, kan vi inte behandla dina personuppgifter. Det finns sex stycken lagliga grunder under GDPR, och två av dem är aktuella för de uppgifter som hanteras av Blomsnes Development:

  • Samtycke – Du som person har gett oss din uttryckliga tillåtelse att hantera dina personuppgifter för vissa ändamål som du tydligt fått information om. Detta ska med fördel vara skriftligt. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och då måste vi sluta med den specifika behandlingen.
  • Avtal – Du har ingått ett avtal med oss. Vi får hantera dina personuppgifter för att uppfylla de villkor som finns i avtalet.

Cookies/Kakor

Vi samlar även in uppgifter via så kallade  “cookies” här på hemsidan. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper oss att se statistik över våra besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress.

Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies.

Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.

Våra kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med oss på rörande dina personuppgifter kan du skicka ett e-post till info@blomsnes.com. På samma adress kan du:

  • Begära att få ut ett registerutdrag, begära ändring eller radering av dina personuppgifter.
  • Anmäla om du misstänker att dina personuppgifter på något sätt kommit obehörig tillhanda genom vår behandling eller genom våra tredjepartsleverantörers behandling.
  • Skicka in synpunkter eller förslag rörande vår Integritetspolicy.
  • Ställa frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Tillsynsmyndigheten

Om du anser att  på något sätt brutit i vår hantering av dina personuppgifter kan du anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten. De är tillsynsmyndighet över personuppgiftsbehandling och dataskydd.

https://www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/