Företagscoaching – ägarcoaching

Som företagscoach ger vi den stöd som behövs för att hjälpa dig med att hantera de specifika utmaningar och problem som är kopplade till att äga och driva ett företag.

Här är några av de vanligaste problemen och utmaningarna vi kan hjälpa dig med att lösa:

  • Skapa mer lönsamhet
  • Att identifiera tillväxtmöjligheter och utveckla en effektiv tillväxtstrategi
  • Bygga ditt varumärke
  • Skapa en tydlig internstruktur
  • Fatta strategiska beslut
  • Förbättra dina ledarskapsförmågor
  • Att utvärdera och förbättra din företagskultur
  • Bygga och utveckla ditt team
  • Att upprätthålla en balans mellan arbetsliv och privatliv
  • Problemlösning och konflikthantering

Om du som företagsägare överväger att sälja eller överlåta företaget kan vi hjälpa dig att planera och genomföra den processen.

Ibland kan vi också fungera som en mentor och dela med oss av egna erfarenheter och insikter för att hjälpa dig att navigera genom olika utmaningar och situationer.

Genom att erbjuda stöd, vägledning och coaching kan en företagscoach hjälpa dig att navigera genom komplexa beslut och situationer i affärsverksamheten.

Vi samarbetar

Samarbeten med Ägarskolan

I samarbete med agarskolan.se stöttar Janicke företagsägare och toppledare att skapa lönsamma och framgångsrika bolag.

Ägarskolan är ett utbildningsföretag för entrepenörer och företagsägare. Programmet bidrar till att utveckla värdefulla företag – skapa mer lönsamhet, bygga varumärke, få fler kunder och samtidigt inspirera företagaren till att utveckla sin fulla potential inför personlig utveckling.

Ägarskolan och Blomsnes Development AB delar samma mission: Att bidra till ett bättre företagarliv för företagare. Ett liv som inspirerar andra till att vilja bli företagare och som innehåller både bra ekonomi och frihet till det som gör livet vårt att levas.

Samarbete Ägarskolan och Janicke Blomsnes

Kontakta mig

Kontakta mig gärna för ett öppet första samtal utifrån dina behov.

Jag skräddarsyr upplägg utifrån varje persons eller företags förutsättningar.